FILIALA JUDEȚEANĂ CONSTANȚA
A ASOCIAȚIEI COMUNELOR DIN ROMÂNIA

Adunare Generală ordinară

În data de 12 martie 2021, la sediul Bibliotecii Județene Constanța, a avut loc Adunarea Generală Ordinară a Filialei Județene a ACoR. Lucrările au vizat dezbaterea problemelor de ordin administrativ,  fiind aprobate în unanimitate raportul de activitate al Filialei Județene Constanța pe anul 2020, execuția bugetului de venituri si cheltuieli, bilanțul contabil dar și proiectul bugetului de venituri si cheltuieli pe anul în curs. De asemenea, președintele filialei județene, doamna Mariana Gâju a prezentat proiectele de viitor ale Filialei Județene Constanța a ACoR.

          Invitat în cadrul ședinței, directorul Camerei de Conturi a Județului Constanța, domnul Ion Bobe, și-a arătat deschiderea și dorința de colaborare cu toate unitățile administrativ teritoriale ale județului prin realizarea de parteneriate de lucru între instituția ce o reprezintă și primăriile fiecărei comune din județ.

         Auditorii angajați ai Serviciul de Audit Public Intern ai filialei județene ACoR au luat de asemenea parte la lucrările adunării!

         Pentru o mai bună comunicare cu cetățeanul și o transparență în deciziile din cadrul aparatului administrativ, se dorește ca în viitorul apropiat fiecare comună a județului Constanța să implementeze programul Monitorul Oficial Local, pe platforma EMOL.ro.

        Din partea ACoR doamna Daniela Șofineți a prezentat proiectul „Consolidarea cooperării dintre Ministerul Dezvoltării Regionale şiAdministraţiei Publice şi structurile asociative ale autorităţiloradministraţiei publice locale”, SIPOCA 750, ce are ca obiectiv general dezvoltarea şi implementarea mecanismelor de coordonare, cooperare şi consultare între MDLPA şi structurile asociative ale administraţiei publice locale. Astfel, Asociația Comunelor din România va desfăşura o serie de activităţi prin care să analizeze funcţionarea procesului intern actual de consultare legislativă, posibilităţile de dezvoltare a acestuia pe baza nevoilor şi problemelor din teritoriu şi realizarea unui instrument IT&C compatibil cu instrumentul IT&C al MDLPA, precum analizarea instrumentelor de comunicare existente la nivelul AcoR şi identificarea de căi de îmbunătăţire a dialogului între reprezentanţii comunelor din România, între aceştia şi ACoR, între aceştia şi MDLPA şi, implicit, Guvernul României.