FILIALA JUDEȚEANĂ CONSTANȚA
A ASOCIAȚIEI COMUNELOR DIN ROMÂNIA

Anunț surse finanțare

Pentru cei interesați să dezvolte proiecte cu finanțare europeană s-a publicat „Catalogul surselor de finanțare al lunii Martie 2021”.

ADR Centru editează un buletin informativ lunar conținând programele de finanțare nerambursabila active finanțate de Uniunea Europeana si Guvernul României.

Catalogul surselor de finanțare conține cinci secțiuni, adresate societăților comerciale, autorităților publice, organizațiilor neguvernamentale si universităților.

În această ediție, vă atragem atenție asupra următoarelor oportunități:

  • Din 1 martie se pot depune cereri pentru proiecte și programe culturale, apel lansat de Administrația Fondului Cultural Național. Detalii găsiți în secțiunile adresate Societăților Comerciale, Organizațiilor Neguvernamentale și Autorităților Publice Locale.
  • Unitățile de învățământ pot obține finanțare pentru proiecte de eficiență energetică și gestionare inteligentă a energiei, lansat de Administrația Fondului pentru Mediu. Detalii găsiți în secțiunea pentru Autorități Publice Locale.
  • Până în 31 martie, ONG-urile mai pot solicita finanțare pentru consolidarea capacității de implicare în dezvoltare locală, prin Programul Operațional Capacitatea Administrativă, informații care se găsesc în secțiunea dedicată Organizațiilor Neguvernamentale.