FILIALA JUDEȚEANĂ CONSTANȚA
A ASOCIAȚIEI COMUNELOR DIN ROMÂNIA

ACoR a participat la dezbaterea componentelor PNRR asumate de MDLPA

Delegația Asociației Comunelor din România (ACoR) a participat marți, 6 aprilie, la întâlnirea cu ministrul dezvoltării, lucrărilor publice și administrației, CSEKE Attila și cu ministrul investițiilor și proiectelor europene, Cristian GHINEA, pentru a dezbate componentele Planului Național de Redresare și Reziliență (PNRR) asumate de Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației (MDLPA).

Dezbaterea la care au participat și reprezentanții celorlalte structuri asociative ale administrației publice locale din România (Asociația Municipiilor, Asociația Orașelor și Uniunea Națională a Consiliilor Județene) a vizat componentele PNRR care intră în responsabilitatea MDLPA:

  • Valul renovării – reabilitarea verde și seismică a fondului construit (Pilonul I, Componenta 5);
  • Fondul de reziliență pentru localități (Pilonul IV, Componenta 1);
  • Programul național pentru creșe (Programul VI, Componenta 3).

Fondul de reziliență pentru localități a fost unul dintre subiectele principale ale întâlnirii, reprezentanții ACoR dorind să cunoască mecanismele de finanțare, sumele alocate pentru comune și modalitatea de distribuire a acestora.

Astfel, fiecare localitate din România va avea alocat un buget (nedeterminat încă), care va trebui angajat conform prevederilor Regulamentului UE și a Reglementărilor PNRR, respectiv minim 40 % din totalul alocărilor reprezentând componenta verde și digitală în funcție de investițiile ce vor fi finanțate.

Posibile investiții sunt intervențiile integrate pentru creșterea calității vieții in mediul rural prin:

  • Reabilitare/extindere/modernizare/ construire clădiri publice;
  • Construire locuințe pentru specialiști în educație și sănătate, inclusiv case pasive;
  • Amenajare spații publice;
  • Realizare piste de biciclete;
  • Iluminat public digital;
  • Asigurarea accesului elevilor la serviciile de educație.

De asemenea, un element foarte important de reținut este faptul că, sumele neutilizate în calendarul de timp stabilit vor fi realocate altei localități, care dovedește capacitate de implementare a proiectelor cu maturitate.

ACoR a solicitat ca Planul Național de Redresare și Reziliență să acorde o atenție deosebită comunelor din România și să se pună accent pe proiecte integrate, care dovedesc o mai bună orientare a investițiilor și conduc la o creștere a eficienței utilizării fondurilor.

Ministrul investițiilor și proiectelor europene, Cristian GHINEA, a concluzionat în urma întâlnirii că „va fi nevoie ca partenerii de dialog de astăzi să se implice serios și constant și în aplicarea mecanismului, pentru a obține rezultatele dorite”.

În perioada următoare, după avizul Comisiei Europene, ACoR va avea o noua întâlnire la Ministerul Investițiilor si Proiectelor Europene pe tema PNRR.

De aici puteți descărca extrase din PNRR de interes pentru comunele din România.