FILIALA JUDEȚEANĂ CONSTANȚA
A ASOCIAȚIEI COMUNELOR DIN ROMÂNIA

Convocare Ședință de lucru a filialei ACoR Constanța

Filiala Județeană Constanța a Asociației Comunelor din România, vă informează că marți, 27 aprilie 2021, începând cu ora 11:00, în cadrul Instituției Prefectului – Județul Constanța, Sala ”Remus Opreanu” va avea loc Ședința de lucru cu următoarea ordine de zi:

– Strategia de dezvoltare durabilă a comunelor județului Constanța, în viziunea

Consiliului Județean.

– Identificarea surselor de finanțare și a proiectelor de infrastructură la nivelul

comunelor.

– Prevederi bugetare ale Consiliului Județean Constanța pentru cofinanțarea

proiectelor aflate în derulare în cele 59 de comune ale județului Constanța.

Probleme organizatorice ale filialei.