FILIALA JUDEȚEANĂ CONSTANȚA
A ASOCIAȚIEI COMUNELOR DIN ROMÂNIA

Proiecte de acte normative publicate pe platforma PACT ACoR

Pe platforma PACT ACoR au fost publicate patru proiecte de acte normative:

1. proiect de hotărâre a Guvernului pentru modificarea și completarea Regulamentului privind stabilirea grupelor de terenuri care intră în perimetrele de ameliorare, funcţionarea şi atribuţiile comisiilor de specialişti, constituite pentru delimitarea perimetrelor de ameliorare, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1257/2011;

2. proiect de lege lege pentru modificarea art. Ill alin. (2) din Ordonanța de urgență nr. 63/2010 pentru modificarea completarea Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, precum și pentru stabilirea unor măsuri financiare;

3.  proiect de ordonanţă de urgenţă a Guvernului pentru modificarea şi completarea unor acte normative în domeniul protecţiei drepturilor persoanelor cu dizabilităţi;

4. proiectul Strategiei Naționale Anticorupție 2021 – 2025.

Proiectele de act normativ este transmis spre consultare în perioada 24- 27 mai 2021.

Intrați aici pentru a analiza cele patru proiecte de acte normative și pentru a ne transmite punctul dumneavoastră de vedere.