FILIALA JUDEȚEANĂ CONSTANȚA
A ASOCIAȚIEI COMUNELOR DIN ROMÂNIA

Summitul European al Regiunilor și Orașelor de la Marsilia

În perioada 31 martie – 3 aprilie 2022, a avut loc sesiunea de formare dedicată comunelor județului Constanța, organizată de Asociația Comunelor din România (ACoR) în cadrul proiectului „Îmbunătățirea accesului și calității serviciilor pentru cetățeni – o administrație publică transparentă și responsabilă”, finanțat prin Granturile Norvegiene, în cadrul Programului Dezvoltare Locală.

Sesiunea de formare s-a desfășurat la Hotelul Mara din Sinaia, județul Prahova și face parte din cele 121 de astfel de evenimente organizate de Asociația Comunelor din România (ACoR) și Asociația Municipiilor din România (AMR), în cadrul proiectului, iar până la finalul acestuia vor fi instruiți un număr de 2800 de reprezentanți ai autorităților publice locale (2000 reprezentanți ai comunelor și 800 ai municipiilor).

Cursul a avut ca temă „Etica și transparența, incompatibilități și conflict de interese în administrația publică locală”, și s-a bucurat de participarea unui număr de peste 50 de persoane, primari, consilieri de etică, secretari și funcționari publici ai comunelor județului Constanța. Formatori au fost domnul Csaba BONCIDAI, primarul comunei Pericei, județul Sălaj și doamna Dorina ANTONESCU, secretar general al comunei Suhaia, județul Teleorman.

Obiectivele sesiunii de instruire au fost:

  • Dobândirea de cunoștințe specifice cu privire la etică, transparență, incompatibilități, conflict de interese;
  • Dezvoltarea capacității de a înțelege importanța evitării încălcării normelor de etică, transparență, incompatibilități și conflictul de interese;
  • Descrierea și clarificarea conceptelor cheie;
  • Prezentarea și analiza cadrului normativ cu privire la etică, transparență, incompatibilități, conflict de interese;
  • Cunoașterea și înțelegerea importanței respectării normelor de etică, transparență, incompatibilități, conflict de interese;
  • Oferirea de date relevante despre grupurile vulnerabile din domeniile abordate;
  • Oferirea de studii de caz utile care pot contribui la adoptarea de măsuri practice privind etică, transparență, incompatibilități, conflict de interese;
  • Furnizarea de informații și cunoștințe care să contribuie la formarea de competențe necesare pentru identificarea problemelor în ceea ce privește etica, transparența, incompatibilitățile, conflictul de interese.