FILIALA JUDEȚEANĂ CONSTANȚA
A ASOCIAȚIEI COMUNELOR DIN ROMÂNIA

Cea de-a 149-a sesiune plenară a Comitetului European al Regiunilor

În perioada 27-28 aprilie 2022 a avut loc cea de-a 149-a sesiune plenară a Comitetului European al Regiunilor. Doamna Mariana Gâju, președintele Filialei Județene Constanța a Asociației Comunelor din România în calitatea sa de membru al Comitetului a luat parte fizic în cadrul acestei sesiuni.

În prima zi a fost susținută o dezbatere și a fost prezentat proiectul de rezoluție privind situația din Ucraina cu mărturii ale domnului Vadim Boicenko, primarul orașului Mariupol și a domnului Ivan Fedorov, primarul orașului Melitopol. De asemenea a avut loc dezbaterea privind rolul autorităților locale și regionale în contextul parteneriatului UE-Regatul Unit.

În cadrul aceleiași zile au fost prezentate avizele „Consolidarea relațiilor dintre UE și Regatul Unit la nivel subnațional și remedierea impactului teritorial al retragerii Regatului Unit din UE”, „Noul Bauhaus european. Frumos, durabil, pentru toți”, „Misiunile europene” și „Autoritatea pentru pregătire și răspuns în caz de urgență sanitară”.

Joi, 28 aprilie 2022, delegația României a prezentat două avize, domnul Emil Boc a prezentat avizul „O strategie europeană pentru universități”, iar domnul Csaba Borboly a prezentat avizul „Către o punere în aplicare echitabilă din punct de vedere social a Pactului verde”. Pe lângă acestea au fost prezentate următoarele avize: „Evaluarea guvernanței economice”, „Propunere de directivă a Consiliului privind asigurarea unui nivel minim global de impozitare a grupurilor multinaționale în Uniune”, „Consolidarea democrației și a integrității alegerilor”, „Viitoarele norme ale UE privind ajutoarele de stat pentru agricultură, zonele rurale și silvicultură”, „Asigurarea funcționării ETS și CBAM pentru orașele și regiunile UE”, „Modificarea Directivei privind eficiența energetică pentru a răspunde noilor obiective climatice pentru 2030”, „Revizuirea Regulamentului privind exploatarea terenurilor, schimbarea destinației terenurilor și silvicultura (LULUCF) și a Regulamentului privind partajarea eforturilor”, „Noua strategie a UE pentru păduri pentru 2030”, dar și prezentarea proiectului de rezoluție pe tema: „REPowerEU: Orașele și regiunile accelerează tranziția energetică”.