FILIALA JUDEȚEANĂ CONSTANȚA
A ASOCIAȚIEI COMUNELOR DIN ROMÂNIA

Alocare sume din Fondul de rezervă pentru județul Constanța

Filiala județeană Constanța a A.Co.R. comunică HG nr. 1306/25.10.2022  privind alocarea unei sume din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2022, pentru unele unităţi administrativ-teritoriale, publicată în Monitorul Oficial nr. 1038/2022. Județul Constanța a primit suma de 25.096 mii lei. Alocarea sumelor județului Constanța se regăsește la paginile 24-25.