FILIALA JUDEȚEANĂ CONSTANȚA
A ASOCIAȚIEI COMUNELOR DIN ROMÂNIA

Adunarea Generală a Filialei Județene Constanța a ACoR din 24 noiembrie 2022

Joi, 24 noiembrie 2022, a avut loc în cadrul Bibliotecii Județene „Ioan N. Roman’’ Constanța, Adunarea Generală în sesiune Ordinară a Filialei Județene Constanța a Asociației Comunelor din România. În cadrul acestei întâlniri au fost aduse în atenția reprezentanților UAT-urilor județului, subiecte de actualitate din domeniul administrativ, inițiative ale ACoR din ultima perioadă și probleme organizatorice.
     Subiectul principal al ședinței a fost prezentarea și aprobarea Planului anual de audit intern pentru anul 2023 și Planul multianual de audit intern pentru perioada 2023 – 2026.
     Începând cu anul 2023 comunele Horia și Peștera vor intra în sistemul de cooperare privind activitatea de audit public intern, astfel în cadrul ședinței, reprezentanții comunelor au semnat Actul Adițional al Acordului de cooperare privind activitatea de audit public intern.
     De asemenea, primarii au fost invitați să se înscrie la cursurile pentru reprezentanții locali și la atelierele organizate de ACoR în perioada următoare, fiind prezentate beneficiile și programul acestora.
     Ca ultim subiect pe ordinea de zi, a fost discutat stadiul finanțării proiectelor prin Planul Național de redresare și reziliență (PNRR) și Programul Național de Investiții „Anghel Saligny”, dar și situația problemei referitoare la rambursarea impozitelor pe turbinele eoliene. În încheiere, reprezentanții UAT-urilor au ridicat probleme referitoare la taxe și impozite, salubrizare și siguranța cetățeanului, urmând a fi găsite soluții pentru rezolvarea acestora.