FILIALA JUDEȚEANĂ CONSTANȚA
A ASOCIAȚIEI COMUNELOR DIN ROMÂNIA

Necrolog – domnul Gheorghe Moldovan, primar al comunei Albești

Filiala Județeană Constanța a Asociației Comunelor din România deplânge trecerea la cele veșnice a omului de înaltă ținută morală și profesională, domnul Gheorghe Moldovan, primar al comunei Albești, județul Constanța, distins coleg care s-a implicat permanent și necondiționat în viața semenilor săi.

     A căutat necontenit modalități de îmbunătățire a calității vieții comunității locale, dovedind în toată activitatea sa perseverență, consecvență și profesionalism.
     Vestea plecării pe drumul veșniciei ne-a întristat pe toți, iar durerea dispariţiei nu poate fi alinată decât prin rugăciune, comemorare pioasă și recunoștință pentru tot ceea ce a dăruit de-a lungul întregii sale vieți şi activităţi.
     În aceste clipe de adâncă tristeţe transmitem sincere condoleanțe și profundă compasiune familiei îndurerate!
     Cu o rugăciune, o candelă aprinsă, o floare și un gând pios, ne luăm rămas bun și ne rugăm Bunului Dumnezeu să-l odihnească în pace și lumină.
Îngerii să-l însoţească, ruga familiei să-l ajute, Dumnezeu să-l aşeze în cetele celor drepţi!


Președinte, 
Primar, Mariana Gâju