FILIALA JUDEȚEANĂ CONSTANȚA
A ASOCIAȚIEI COMUNELOR DIN ROMÂNIA

Filiala Județeană Constanța a Asociației Comunelor din România în Ședință de Lucru la Camera de Conturi Constanța

Luni, 13 februarie 2023, începând cu ora 11:00, Camera de Conturi Constanța a fost gazda unei Ședințe de lucru a Filialei Județene Constanța a Asociației Comunelor din România. În cadrul lucrărilor, a luat parte și domnul Ioan Bobe, directorul Camerei de Conturi Constanța împreună cu inspectorii instituției, alături de consiliul director al filialei, primari și viceprimari ai comunelor județului Constanța cât și auditori ai Serviciului de Audit Public Intern din cadrul Filialei Județene Constanța.

     Principalul subiect pe ordinea de zi a fost noul Regulament privind activitatea de audit public extern al Curții de Conturi a României, stabilindu-se prin consens între directorul Camerei de Conturi Constanța împreună cu auditorii acestei structuri, pe de-o parte și reprezentanții ACoR și primarii UAT-urilor de pe raza județului Constanța, pe de alta parte, faptul că acesta este în sprijinul parteneriatului constructiv, în temeiul legii și al standardelor internaționale de audit și în final în favoarea cetățeanului. Reprezentanții ACoR susțin că actualul Regulament va crea echilibrul de care au nevoie pentru dezvoltarea corectă a comunităților pe care le reprezintă. Primarii și-au manifestat încrederea că actualul Regulament va evidenția bunele practici și va sancționa ferm infracțiunile. Directorul Camerei de Conturi Constanța confirmă faptul că în noul Regulament, ca și în întreaga activitate a instituției pe care o reprezintă, infracțiunile sunt nenegociabile și încurajează colaborarea în vederea întăririi controlului intern al fiecărei instituții, astfel creând premisele dezvoltării localităților și descurajarea greșelilor care pot apărea în activitatea UAT-urilor.

     Ca urmare a ședințelor de lucru precedente, a fost emis și înmânat primarilor spre consultare un model de procedură în vederea urmăririi și executării silite. Procedura este una adaptabilă, în funcție de spețele cu care fiecare UAT se confruntă. Aceasta vine în ajutorul primăriilor, având ca scop reglementarea raporturile juridice fiscale privind stingerea creanțelor fiscale, provenite din impozite, taxe, accesorii creanță, amenzi și alte sume ce constituie venituri ale bugetului local.

     Prin participarea la această întâlnire, primarii au avut ocazia să discute concret problemele cu care se confruntă, primind astfel îndrumare legislativă din partea oficialilor camerei de conturi, fiind aduse în discuție și propuneri de modificări legislative.

     De asemenea, a fost readusă în discuție problema câinilor fără stăpâni. Reprezentanții Asociației pentru Supravegherea și Protecția Animalelor au fost prezenți în cadrul întâlnirii, prezentându-și modalitatea de lucru în gestionarea acestei probleme. S-a propus în acest sens înființarea unui „Serviciu public de gestionare a animalelor fără stăpân prin externalizare” în cadrul filialei, care să gestioneze această problemă prin semnarea unui acord de colaborare cu o asociație de profil. O astfel de colaborare reprezintă o soluție pentru comunele care nu reușesc să gestioneze fenomenul având număr mic de locuitori precum și bugete de venituri și cheltuieli insuficiente pentru susținerea unor astfel de cheltuieli. Posibilitatea unei astfel de colaborări, precum și cadrul, conținutul actului de colaborare, au fost dezbătute astăzi cu reprezentanții Camerei de Conturi, urmând ca Asociația pentru Supravegherea și Protecția Animalelor să transmită o ultimă ofertă în vederea realizării acestei colaborări.

     În final, Reprezentanții Audit Green Logistics au prezentat proiectul „ARO-SOS Satul Românesc (Auditul Resurselor și Oportunităților – Scop – Obiective – Soluții)”. Acest concept își propune identificarea nevoilor din mediul rural, coroborată cu resursele specifice zonei și propunerea unui plan de acțiune pentru punerea în practică, prin executarea unui audit, efectuat de o echipă de specialiști, prin analiza oportunităților, resurselor și a posibilităților, de optimizare costuri, respectiv, finanțare proiecte.

     Acest concept are ca scop sprijinirea comunităților locale din zonele rurale, pentru a ușura procesele de dezvoltare, cât și prin aportul venit din analizarea, observarea și aplicarea modelelor de succes ale altor țări. Scopurile principale ale proiectului sunt atragere de fonduri de coeziune și europene pentru finanțarea proiectelor, cât și atragerea de investitori străini în zona rurală a României. Ca obiective, proiectul își propune dezvoltarea infrastructurii în zona rurală, prin programe de finanțare și investiții, dezvoltarea sistemului medical de la sate prin digitalizarea metodelor privind prevenția și tratamentul. Astfel, se urmărește a se îmbunătăți interacțiunea și comunicarea cu pacienții, prin intermediul telemedicinei și a platformelor digitale și dezvoltarea sistemului de învățământ prin digitalizare și aducerea actului de învățământ, la standarde europene.