FILIALA JUDEȚEANĂ CONSTANȚA
A ASOCIAȚIEI COMUNELOR DIN ROMÂNIA

Atelierul de Lucru ACoR pentru Regiunea De Dezvoltare Sud-Est

Asociația Comunelor din România organizează, în perioada 21 – 23 martie 2023, în Sinaia, județul Prahova, atelierul de lucru regional dedicat reprezentanților comunelor membre și ai aparatului executiv al Filialelor Județene ale ACoR din Regiunea de Dezvoltare Sud-Est. La nivelul fiecărei regiuni de dezvoltare sunt organizate câte 4 ateliere de lucru având ca grup țintă aleși locali, secretari generali, contabili și alte categorii de funcționari publici.

În cadrul acestor evenimente se analizează, împreună cu experți din cadrul ACoR, cadrul normativ actual de funcționare a procesului intern de consultare legislativă, posibilitățile de dezvoltare al acestuia pe baza nevoilor și problemelor din teritoriu și realizarea unui instrument IT&C compatibil cu instrumentul IT&C al MDLPA rezultat prin proiect, precum și analizarea instrumentelor de comunicare existente la nivelul ACoR și identificarea de căi de îmbunătățire a dialogului între reprezentanții comunelor din România, între aceștia și ACoR, între aceștia și MDLPA și, implicit, Guvernul României.

Filiala Județeană Constanța este reprezentată de aleși locali și funcționari publici ai comunelor Albești, Ciocârlia, Cumpăna, Gârliciu, Mereni, Mihai Viteazu, Mihail Kogălniceanu, Lumina, Pecineaga, Tortoman cât și reprezentanți ai Serviciului Public de Audit Intern.

În cadrul sesiunilor a fost dezbătut alături de reprezentanții filialelor județene ale ACoR din regiunea de dezvoltare sud-est, procesul de consultare legislativă a structurilor asociative ale autorităților administrației publice locale, fiind purtate discuții pe baza „Cartei europeană a autonomiei locale”, „Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare”, „Hotărârii Guvernului nr. 635/2022 privind procedura de consultare a structurilor asociative ale autorităților administrației publice locale la elaborarea proiectelor de acte normative”, fiind analizate și „modele ale procesului de consultare legislativă în alte state ale Europei”.

De asemenea a fost prezentată „Platforma de consultare legislativă PACT ACoR”, cei prezenți fiind familiarizați cu modalitatea de utilizarea a platformei și cu metodele de îmbunătățire a procesului de consultare legislativă. Aceasta a fost ocazia perfectă ca cei prezenți să își împărtășească experiențele cu privire la provocările referitoare la procesul de consultare legislativă din România fiind aduse și prezentate propuneri și noi modalități de îmbunătățire a procesului de consultare legislativă.

A fost prezentat proiectul de analiză a situației existente la nivelul Regiunii de Dezvoltare în ceea ce privește consultarea legislativă și comunicarea dintre ACoR și comunele membre, fiind aduse în discuție provocările în procesul de comunicare de la nivelul ACoR, situația actuală a procesului de comunicare și modalități de îmbunătățire a acestuia.

Fiecare participant și-a exprimat propunerile de modificări legislative, fiind purtate dezbateri asupra propunerilor de modificare a legislației actuale privind procesul de consultare legislativă și modificării actelor normative în vigoare cu privire la procedura de consultare legislativă fiind de maximă necesitate.

Evenimentul se desfășoară în cadrul proiectului „Consolidarea cooperării dintre Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației și structurile asociative ale autorităților administrației publice locale”, finanțat prin Programul Operațional Capacitate Administrativă (POCA).