FILIALA JUDEȚEANĂ CONSTANȚA
A ASOCIAȚIEI COMUNELOR DIN ROMÂNIA

A treia Reuniune a Comitetului de Monitorizare a Programului Regional Sud-Est

În perioada 20-21.06.2023, la Tulcea, în sala Mihail Kogălniceanu a Consiliului Județean, are loc cea de-a treia Reuniune a Comitetului de Monitorizare a Programului Regional Sud-Est (CM PR SE).

Doamna Mariana Gâju, în calitate de prim-vicepreședinte ACoR, primar al comunei Cumpăna și membru în comitetul de monitorizare a programului, a reprezentat comunele României în cadrul acestei reuniuni. Aceasta a revenit cu solicitarea cuprinderii în Programul de Finanțare Europeană Regional Sud-Est 2021-2027 a proiectelor pentru eficientizare energetică a locuințelor multifamiliale rezidențiale din mediul rural, lucru care a primit undă favorabilă. 

Astfel, proiectele referitoare la „Îmbunătățirea eficienței energetice a clădirilor publice și a clădirilor rezidențiale în funcție de potențialul de reducere a consumului, respectiv reducerea emisiilor de carbon, inclusiv consolidarea acestora în funcție de riscurile identificate (inclusiv seismice)”, își urmează să devină realitate, asta după ce doamna Aida Liha Matejicek, reprezentantă a Comisiei Europene și doamna Mariana Iusco, reprezentantă a DIGI REGIO pe regiunea Sud-Est, au acceptat propunerea doamnei primar Gâju, menționând că așteaptă în termen de 2 săptămâni necesarul de la nivelul comunelor României pentru a fi evaluată valoarea reală a fondurilor necesare.

Astăzi au fost modificate criteriile excluzând clădirile care au fost construite după anul 2000, deci, în regim de urgență, în termen de maxim 2 săptămâni Unitățile Administrativ Teritoriale ale României, care au pe teritoriu astfel de clădiri, vor transmite situația solicitată.

În cadrul întâlnirii au fost prezentate modificările criteriilor de selecție, ca urmare a comentariilor primite în perioada de consultare publică și a celor transmise de membrii CM, pentru acțiunile 2.1, 2.2, 2.4, 3.1, 4.1, 5.1, 5.4, 6.1, 6.2.. De asemenea a fost prezentată metodologia de închidere a programelor operaționale 2014-2020 și etapizarea proiectelor în programele aferente 2021-2027, conform OUG 36/2023 privind stabilirea cadrului general pentru închiderea programelor operaționale finanțate în perioada de programare 2014-2020.