FILIALA JUDEȚEANĂ CONSTANȚA
A ASOCIAȚIEI COMUNELOR DIN ROMÂNIA

Ședință de Lucru a Filialei Județene Constanța a ACoR

Astăzi, 22.06.2023, Filiala Județeană Constanța a Asociației Comunelor din România, s-a reunit în Ședința de Lucru, în cadrul Bibliotecii Județene „Ioan N. Roman” Constanța. Pe ordinea de zi s-au aflat subiecte actuale, de un real interes pentru administrația publică locală constănțeană.

Întâlnirea a avut ca principal scop prezentarea oportunităților de finanțare prin Planul Național de Redresare și Reziliență (P.N.R.R.), pentru implementarea programelor de Registru Electronic Național de Nomenclatură Stradală (R.E.N.N.S.) și Serviciu de fotogrametrie pentru colectare de date spațiale din teren și integrarea acestora într-o harta geografică – Sistem informațional geografic – Hartă GIS. Domnul Robert Ledenyi, director general al VISORO GLOBAL, a prezentat primarilor și reprezentanților administrației publice locale din cadrul compartimentelor Urbanism și Registrul Agricol, prezenți în cadrul întâlnirii, componentele și beneficiile programelor RENNS și GIS. Existența acestor situații și programe în cadrul primăriilor este mai mult decât necesară.

De asemenea, au fost dezbătute modificările legislative ale Codului Urbanistic, care au trecut de senat și se află în aprobare la Camera Deputaților. Reprezentanții comunelor județului Constanța, doresc ca noua Lege a urbanismului să fie corelată cu Planul Urbanistic General al comunelor. Alături de amendamentul ca „niciun PUD să nu fie modificat fără avizul administrației publice locale, astfel încât primăria să emită certificat de urbanism pentru construcțiile din localitate”, împreună cu amendamentele UAT-urilor Limanu, Năvodari, Techirghiol, Eforie și documentația finală a AOR, AMR și ACoR, urmează să fie depusă la parlamentul României.

          Un alt subiect de real interes a fost necesitatea implementării și în mediul rural a proiectelor pentru „Îmbunătățirea eficienței energetice a clădirilor publice și a clădirilor rezidențiale în funcție de potențialul de reducere a consumului, respectiv reducerea emisiilor de carbon, inclusiv consolidarea acestora în funcție de riscurile identificate (inclusiv seismice)”. Doamna președinte a reamintit, ca în termen de 10 zile fiecare UAT să comunice situația clădirilor, în special blocuri, construite înainte de anul 2000 care necesită anvelopare, de la nivelul comunei pe care o reprezintă. Ca urmare a discuțiile purtate în cadrul celei de-a treia Reuniuni a Comitetului de Monitorizare a Programului Regional Sud-Est (CM PR SE) din data 20.06.2023, ce a avut loc la Tulcea, analiza informațiilor colectate de la comunele de pe întreg teritoriul țării va oferi o perspectivă reală cu privire la valoarea fondurilor necesare pentru finanțarea acestei investiții prin Programul Operațional Regional.  Această situație urmează a fi prezentată în fața comisiei europene în maxim două săptămâni.

          A fost prezentată și agenda de evenimente a reprezentanților filialei, întâlnirea doamnei președinte la Colegiul Național al Asistenților Sociali din 22 iunie, Smart Village Forum 2023 ce va avea loc în stațiunea Jupiter la data de 28 iunie și Conferința regională organizată de Curtea de Conturi a României în ziua de 30 iunie, iar la începutul lunii iulie va avea loc Adunarea Generală a ACoR.  

În final, ca urmare a campaniilor de dezinsecție ineficiente de la nivelul comunelor județului, realizate individual și sporadic, s-a propus transmiterea unei adrese către Consiliul Județean Constanța, prin care să se solicite realizarea unei campanii de dezinsecție aeriană generală, pe întreg teritoriul județului Constanța.