FILIALA JUDEȚEANĂ CONSTANȚA
A ASOCIAȚIEI COMUNELOR DIN ROMÂNIA

Întâlnire cu reprezentantul Asociaţiei obşteşti „Diaspora Mondială a Ucrainenilor în sprijinul Refugiaţilor”

Filiala Județeană Constanța a Asociației Comunelor din România, prin reprezentantul  legal, Mariana GÂJU, primarul comunei Cumpăna, s-a întâlnit astăzi, 9 iunie 2024 , ora 9.30, la sediul primăriei comunei Cumpăna, judeţul Constanţa cu reprezentantul Asociaţiei obşteşti „Diaspora Mondială a Ucrainenilor în sprijinul Refugiaţilor” în persoana domnului Alexandr Serghei Nadulişneac – Grîu – preşedinte al Consiliului de administraţie.

Scopul întâlnirii a fost acela de prezentare a Asociaţiei obşteşti din Republica Moldova, a obiectivelor pe care le-a stabilit, având în vedere situaţia geopolitică din Ucraina şi Republica Moldova.

Pentru atingerea obiectivelor Asociaţia obştească „Diaspora Mondială a Ucrainenilor în sprijinul Refugiaţilor” a înaintat invitaţia încheierii unui parteneriat cu Filiala Judeţeană Constanţa a Asociaţiei Comunelor din România care să desfăşoare activităţi comune şi să sprijine familiile refugiate din Ucraina, acest sprijin fiind vital pentru ca familiile să îşi reconstruiască viaţa şi să regăsească o oarecare normalitate.

Primarul comunei Cumpăna şi preşedinte al Filialei Judeţene Constanţa a Asociaţiei Comunelor din România a salutat cu interes această iniţiativă şi a dat asigurări ferme pentru încheierea acestui parteneriat, a constituirii Grupului de Iniţiativă a celor două asociaţii.

Mai mult, a subliniat importanța pe care Asociația Comunelor din România o acordă aleșilor locali din Republica Moldova şi Ucraina, amintind că în data de 12 iunie 2024, la Cricova s-a desfășurat Conferința cu tema „Ucraina – Moldova – calea către Uniunea Europeană”, evenimentul vizând transferarea experienţelor pozitive din România către reprezentanţii APL din cele două state. De asemenea, au fost organizate cursuri online pentru cele trei părţi, cu privire la organizarea administraţiei publice din România, cum este asigurată etica şi integritatea în procedurile administrative, sistemul educaţional, digitalizarea și egalitatea de gen.

Punctul culminant al acestei conferinţe a fost acela în care au fost semnate mai multe acorduri de parteneriat între aleşii locali din cele trei state, ceea ce va facilita atragerea de fonduri europene.

În zilele ce urmează, având în vedere că se află în plină desfăşurare lucrările Adunării generale a Asociaţiei Comunelor din România, această intenţie de parteneriat va fi dezbătută şi se va propune ca acesta sa fie încheiat şi de către Filiala ACoR a judeţului Tulcea.

De asemenea, va fi convocat Consiliul Director al Filialei Judeţene Constanţa a ACoR pentru a supune aprobării încheierea acestui acord şi desemnarea reprezentantului acesteia pentru facilitarea derulării acţiunilor viitoare.