FILIALA JUDEȚEANĂ CONSTANȚA
A ASOCIAȚIEI COMUNELOR DIN ROMÂNIA

Conducătorul structurii

Prenume NUME conducător
Șef S.A.P.I.E.C