FILIALA JUDEȚEANĂ CONSTANȚA
A ASOCIAȚIEI COMUNELOR DIN ROMÂNIA

Comuna Aliman

Comună membră ACoR din 29.10.2004

Prin HCL nr. 31 din 29.10.2004 comuna Aliman a devenit membru al Asociației Comunelor din România

Descrierea comunei

Pe teritoriul comunei Aliman exista cetatea Sacidava (așezare geto-dacica si castru roman, epoca romană, sec. II – III) si o zona fosilifera (rezervație naturală) cu o suprafață de 15 ha.
Comuna Aliman apare pe hărțile istorice de peste 260 de ani, in acea perioada activitatea de baza fiind păstoritul oilor, teritoriul comunei beneficiind de o mare suprafață de pășune naturală și păduri.
Dunăreni (fost Mârleanu) sat, comuna Aliman, județul Constanța – una din cele mai vechi localități ale Dobrogei .
Nu trebuie să fii născut aici pentru a înțelege cât de legați sunt oamenii locului de lumea apelor. Cele peste 600 de case pleacă dinspre poalele dealului si se aștern cumințite lângă luciul apei.
Ulițele țintesc și ele tot balta, iar drumurile își motivează șerpuirea nu în căutarea Privalului, ci a Dunării.
Dunăreniul, satul acesta mic, este o așezare care a continuat, in timp, vatra de locuire geto-dacică.
Izvoarele istorice ne oferă amănunte privind întâlnirea cu civilizația romana si bizantina, ale sfințeniei cu care s-au păstrat culorile românești, în tot timpul îndelungații stăpâniri otomane, între care dragostea pentru slava scrisă în cărțile românești rămase de referință. Si mai are trei vecinătăți de care este mândru Dunăreniul: presupusa cetate Sacidava, Fluviul Dunărea și Mânăstirea Sfântul Apostol Andrei.

Comuna este așezată în sud-vestul județului la 44º15’ latitudine nordică și 27º40’ longitudine estică, având următoarele vecinătăți:

  • Nord - comuna Rasova;
  • Sud – comuna Ion Corvin;
  • Est – comuna Adamclisi;
  • Vest – Fluviul Dunărea.

Satul Dunăreni din comuna Aliman, este așezat la 1,5 Km sud de Dunăre și se întinde de-a lungul limanului fluvial Mârleanu, urmărindu-i marginea sinuoasă de est la o distanță de 2,7 Km, la o depărtare medie de acesta de 200 m. In partea vestica a satului se afla strada principala, singura asfaltata, pe  care cad radical celelalte străzi ce coboară spre lac sub o panta medie de 4 %.
În unele locuri vatra satului este străbătută de vaioage adânci care la origine au fost drumuri ,dar care datorita acțiunii distructive a apei provenite din ploile torențiale, au devenit impracticabile , adâncindu-se de la un an la altul. Fiind așezat în pantă, satul este ferit de inundații chiar și în perioadele celor mai mari viituri ale fluviului. Intravilanul se extinde pe o suprafață de 161,7 ha si are un număr de 600 locuințe și 1601 locuitori.
In general are o expoziție sud-estică, fapt deosebit de important deoarece in timpul iernii este ferit de crivat. Satul este electrificat în întregime și parțial canalizat cu apa potabila provenita din puțuri absorbante.

Nu are o stemă aprobată prin H.G.

George NICOLA

PRIMARUL COMUNEI

Date de contact:

 Website: www.primaria-aliman.ro
 E-mail: primaria.aliman@gmail.com
 Telefon: +40 241 856 207