FILIALA JUDEȚEANĂ CONSTANȚA
A ASOCIAȚIEI COMUNELOR DIN ROMÂNIA

Comuna Cobadin

Comună membră ACoR din 15.02.2005

Prin HCL nr. 2 din 15.02.2005 comuna Cobadin a devenit membru al Asociației Comunelor din România

Descrierea comunei

Având în vedere descoperirile consemnate dar si elemente din istoria Dobrogei se poate considera ca pe teritoriul Cobadinului trebuie sa fi existat o asezare importanta de tip rural de epoca romana, dat fiind faptul ca localitatea se afla la raspântia unor importante drumuri antice si anume pe drumul Tropaeum Traiani ce trecea prin centrul Dobrogei, legând nordul provinciei romane, Moesia Inferior de Peninsula Balcanica si implicit de capitala Imperiului Roman. Se pare ca pe aceste locuri s-au stabilit conform uzantelor romane, soldati lasati la vatra, care erau improprietariti si deveneau cetateni romani având rolul de a opri navalirile popoarelor barbare ce puteau ameninta Imperiul Roman.

Prima atestare documentara a localitatii COBADIN o gasim pe harta statului major rus tiparita în anul 1838 care consemneaza printre localitatile pustiite pe linia Mangalia-Silistra si localitatea Cobadin sub numele de Kobadin.

Cel mai vechi document romanesc este o harta a unei mosii particulare care atesta numele localitatii ,, COBADIN’’ din anul 1884.

Evenimente istorice importante consemnate de istorie s-au desfasurat pe raza localitatii COBADIN, în perioada Primului Razboi Mondial, celui de-al doilea Razboi Mondial precum si evenimente cauzate de miscarea anticomunista din Dobrogea.

În cinstea fiilor satului care si-au pierdut viata în luptele pentru apararea Dobrogei în anul 1925 din contributia locuitorilor din Cobadin a fost ridicat un monument amplasat în centrul localitatii.

Localitatea COBADIN se află în partea de sud a judeţului Constanţa , în podişul Cobadin, la o distanţă de 38 km de oraşul Constanţa şi la 17 km de oraşul Medgidia, întinzându-se pe o suprafaţă de 18.841 ha.

Comuna este situată în sud-estul extrem al Romaniei, justificându-se astfel caracteristicile continental-excesive ale climei cu influenţe în toate componentele mediului geografic. Localitatea este definită de urmatoarele coordonate geografice: paralela 44˚ 23’ latitudine nordică şi meridianul 28˚29’ longitudine estică.

Localitatea COBADIN se află în Dobrogea la distanţe aproape egale atât de Dunare cât şi de Marea Neagră (40 km).

Comuna are în componenţă satele: Viişoara, Negreşti şi Conacu. Se invecinează la nord cu comunele Peştera şi Ciocarlia, în est şi sud-est cu comuna Mereni şi în vest cu comuna Deleni iar în sud cu Independenţa şi Chirnogeni.

DESCRIEREA ŞI SEMNIFICAŢIILE
elementelor însumate ale stemei comunei Cobadint, județul Constanța

Descrierea stemei:
Potrivit anexei nr. 1, stema comunei Cobadin se compune dintr-un scut triunghiular cu marginile rotunjite, tăiat în șef, cu vârful undat de argint. În șef, în câmp roșu, se află două brâuri de argint așezate în săritoare. În partea inferioară, în câmp albastru, se află un mănunchi compus din 5 spice de grâu legate cu o panglică, totul de aur. Scutul este timbrat de o coroană murală de argint, cu un turn crenelat.

Semnificațiile elementelor însumate:
Cele două brâuri fac referire la etimologia numelui comunei, care provine din cuvântul arab curt „budin” care înseamnă „satul de la răscruce de drumuri”. Mănunchiul cu 5 spice reprezintă ocupația de bază a locuitorilor, agricultura, iar numărul lor indică numărul satelor componente. Vârful undat simbolizează lacul Conacu, aflat pe teritoriul localității. Coroana murală cu un turn crenelat semnifică faptul că localitatea are rangul de comună.
(Stema a fost publicată în Monitorul Oficial nr. 141 din 25 februarie 2015).

Cristian TELEHOI

PRIMARUL COMUNEI

Date de contact:

 Website: primariacobadint.ro
 E-mail: primaria@primariacobadin.ro
 Telefon: +40 241 855 129