FILIALA JUDEȚEANĂ CONSTANȚA
A ASOCIAȚIEI COMUNELOR DIN ROMÂNIA

Comuna Mircea Vodă

Comună membră ACoR din 01.10.2004

Prin HCL nr. 83 din 01.10.2004 comuna Mircea Vodă a devenit membru al Asociației Comunelor din România

Descrierea comunei

DESCRIEREA ŞI SEMNIFICAŢIILE
elementelor însumate ale stemei comunei Mircea Vodă, județul Constanța

Descrierea stemei:
Potrivit anexei nr. 1, stema comunei Mircea Vodă se compune dintr-un scut triunghiular, cu marginile rotunjite, tăiat. În partea superioară, în câmp roșu, se află un mănunchi de patru spice de grâu, flancat de câte un ciorchine de strugure, toate de aur. În vârful scutului, în câmp albastru, se află Monumentul Eroilor „Mircea cel Bătrân”, de argint. Scutul este trimbrat de o coroană murală de argint cu un turn crenelat.

Semnificațiile elementelor însumate:
Monumentul Eroilor „Mircea cel Bătrân” a fost ridicat în cinstea soldaților căzuți pe câmpul de luptă în Primul Război Mondial. Ciorchinii de struguri și spicele de grâu semnifică ocupațiile de bază ale locuitorilor, agricultura și viticultura, iar numărul de spice reprezintă numărul de sate componente ale comunei. Coroana murală cu un turn crenelat de argint semnifică faptul că localitatea are rangul de comună.

George IONAȘCU

PRIMARUL COMUNEI

Date de contact:

 Website: primaria-mirceavoda.ro
 E-mail: primar@primaria-mirceavoda.ro
 Telefon: +40 241 838 140