FILIALA JUDEȚEANĂ CONSTANȚA
A ASOCIAȚIEI COMUNELOR DIN ROMÂNIA

Comuna Oltina

Comună membră ACoR din 28.02.2005

Prin HCL nr. 8 din 28.02.2005 comuna Oltina a devenit membru al Asociației Comunelor din România

Descrierea comunei

Nu are o stemă aprobată prin H.G.

Ștefania CEALERA

PRIMARUL COMUNEI

Date de contact:

 Website: comunaoltina.ro
 E-mail: primaria@comunaoltina.ro
 Telefon: +40 241 851 852