FILIALA JUDEȚEANĂ CONSTANȚA
A ASOCIAȚIEI COMUNELOR DIN ROMÂNIA

Comuna Ostrov

Comună membră ACoR din 25.10.2004

Prin HCL nr. 62 din 18.11.2004 comuna Ostrov a devenit membru al Asociației Comunelor din România

Descrierea comunei

Aria comunei Ostrov (satele Almălău, Esechioi, Bugeac, Gârliţa, Galiţa, Ostrov) a fost locuită, aşa cum o dovedesc descoperirile arheologice, încă din cele mai vechi timpuri. Astfel, în lucrarea Din istoria Dobrogei a lui D. M Pippidi şi D. Berciu se vorbeşte despre aşezarea întărită descoperită la Gârliţa , datând din perioada Hallstat-ului timpuriu.

Ceramica descoperită aici, depozitată la muzeul din Călăraşi, cuprinde fragmente de vase mari (urne) bitronconice şi cu proeminenţe înconjurate cu caneluri, profiluri din străchini din grupa zisăcu turban. Hărţile prezentate în paginile cărţii, evidenţiază locuri unde au fost descoperite şi tezaure şi monede histriene izolate din secolele V-III î. Hr., precum cele de la Păcuiul lui Soare, Silistra, sau amfore greceşti, precum cele de la Ostrov.

Localitatea Ostrov (judeţul Constanţa) este aşezată în extremitatea sud-vestică a Dobrogei, pe DN3. Ea este încadrată in unitatea fizico-geografică a Podişului Dobrogei de Sud, subunitatea Podişului Oltinei, fragmentat de văi scurte, adânci şi terminate prin limane fluviatile la vărsarea în Dunăre – Limanul Bugeac.

Satul Ostrov este delimitat la nord de braţul dunărean Ostrov pe o lungime de cca. 17 km, în sud-vest de satul Almălău, în sud-est de satul Bugeac. Legătura satului cu reşedinţa de judet, municipiul Constanţa, se face prin DN3, iar cu judeţul Călăraşi, prin traversarea Dunării cu feribotul la Punctul de trecere Ostrov-Regie şi Chiciu–Călăraşi.

DESCRIEREA ŞI SEMNIFICAŢIILE
elementelor însumate ale stemei comunei Ostrov, județul Constanța

Descrierea stemei:
Potrivit anexei nr. 2.2, stema comunei Ostrov se compune dintr-un scut triunghiular cu marginile rotunjite, despicat și tăiat de un brâu undat de argint. În partea superioară, în dreapta, în câmp verde, se află 4 spice de grâu de aur. În partea superioară, în stânga, în câmp albastru, se află un ciorchine de strugure de aur cu frunze. În partea inferioară, în câmp albastru, se află un pește de argint, văzut din profil. Scutul este timbrat de o coroană murală de argint cu un turn crenelat.

Semnificațiile elementelor însumate:
Spicele de grâu simbolizează bogăția pământului și ocupația locuitorilor. Ciorchinele de strugure reprezintă bogăția viticolă a zonei. Brâul undat de argint simbolizează fluviul Dunărea. Peștele simbolizează ocupația locuitorilor din zonă, pescuitul, localitatea aflându-se pe malul fluviului Dunărea. Coroana murală cu un turn crenelat semnifică faptul că localitatea are rangul de comună.

Niculae DRAGOMIR

PRIMARUL COMUNEI

Date de contact:

 Website: ostrov.judetul-constanta.ro
 E-mail: primariaostrov@yahoo.com
 Telefon: +40 241 875 010