FILIALA JUDEȚEANĂ CONSTANȚA
A ASOCIAȚIEI COMUNELOR DIN ROMÂNIA

Comuna Ostrov

Comună membră ACoR din 18.11.2004

Prin HCL nr. 62 din 18.11.2004 comuna Ostrov a devenit membru al Asociației Comunelor din România

Descrierea comunei

Aria comunei Ostrov (satele Almălău, Esechioi, Bugeac, Gârlița, Galița, Ostrov) a fost locuită, așa cum o dovedesc descoperirile arheologice, încă din cele mai vechi timpuri. Astfel, în lucrarea Din istoria Dobrogei a lui D. M Pippidi și D. Berciu se vorbește despre așezarea întărită descoperită la Gârlița , datând din perioada Hallstat-ului timpuriu.
Ceramica descoperită aici, depozitată la muzeul din Călărași, cuprinde fragmente de vase mari (urne) bitronconice și cu proeminențe înconjurate cu caneluri, profiluri din străchini din grupa zisăcu turban. Hărțile prezentate în paginile cărții, evidențiază locuri unde au fost descoperite și tezaure și monede histriene izolate din secolele V-III î. Hr., precum cele de la Păcuiul lui Soare, Silistra, sau amfore grecești, precum cele de la Ostrov.
Alte descoperiri au fost făcute pe teritoriul satului Bugeac, sub forma a două necropole. Primul cimitir, situat în apropierea Ceairului Bugeac, a fost descoperit pe la 1965, cu ocazia lucrărilor de modernizare a drumului național Constanța - Ostrov, cuprinzând morminte cu urne de incinerație. Cel de-al doilea cimitir, situat în apropierea Ceairului lui Moș Marinciu, se află pe malul lacului Bugeac la 4 kilometri sud-vest de satul cu același nume, fiind descoperit în urma săpăturilor din primăvara anului 1969. Așezarea datată ca și cea de la Ceairul Bugeac în secolul IV î. Hr., nu a putut fi cercetată decât pe o suprafață de 680 m deoarece restul fusese distrus de-a lungul timpului de puterea șuvoaielor de apă. Aceste descoperiri arheologice dovedesc existența pe aria comunei Ostrov a unor așezări sătești. Acestea întrețineau strânse legături, așa cum o dovedesc materialele descoperite, atât cu alte comunități vecine, cât și cu tracii sudici, ori cu negustorii greci, ajunși aici pe calea cea mai lesnicioasă a antichității - Dunărea.

Localitatea Ostrov (județul Constanța) este așezată în extremitatea sud-vestică a Dobrogei, pe DN3. Ea este încadrată in unitatea fizico-geografică a Podișului Dobrogei de Sud, subunitatea Podișului Oltinei, fragmentat de văi scurte, adânci și terminate prin limane fluviatile la vărsarea în Dunăre – Limanul Bugeac.
Satul Ostrov este delimitat la nord de brațul dunărean Ostrov pe o lungime de cca. 17 km, în sud-vest de satul Almălău, în sud-est de satul Bugeac. Legătura satului cu reședința de județ, municipiul Constanța, se face prin DN3, iar cu județul Călărași, prin traversarea Dunării cu feribotul la Punctul de trecere Ostrov-Regie și Chiciu–Călărași.
Comuna Ostrov include un număr de 6 sate, care depind de ea din punct de vedere administrativ. Aceste sate sunt Almălău – 4 km, Bugeac- 5km, Galița- 9km, Gârlița –15 km și Esechoi- 21 km, fiind legate de centrul de reședință al comunei- Ostrov, prin drumuri modernizate.
În anul 2007, prin aderarea României la Uniunea Europeană, Ostrovul are acces direct spre Bulgaria, mai precis spre orașul Silistra , aflat la doar 8 km distanță. Acest lucru reprezintă o cale de acces mai rapidă spre statele central și vest-europene.

DESCRIEREA ŞI SEMNIFICAŢIILE
elementelor însumate ale stemei comunei Ostrov, județul Constanța

Descrierea stemei:
Potrivit anexei nr. 2.2, stema comunei Ostrov se compune dintr-un scut triunghiular cu marginile rotunjite, despicat și tăiat de un brâu undat de argint. În partea superioară, în dreapta, în câmp verde, se află 4 spice de grâu de aur. În partea superioară, în stânga, în câmp albastru, se află un ciorchine de strugure de aur cu frunze. În partea inferioară, în câmp albastru, se află un pește de argint, văzut din profil. Scutul este timbrat de o coroană murală de argint cu un turn crenelat.

Semnificațiile elementelor însumate:
Spicele de grâu simbolizează bogăția pământului și ocupația locuitorilor. Ciorchinele de strugure reprezintă bogăția viticolă a zonei. Brâul undat de argint simbolizează fluviul Dunărea. Peștele simbolizează ocupația locuitorilor din zonă, pescuitul, localitatea aflându-se pe malul fluviului Dunărea. Coroana murală cu un turn crenelat semnifică faptul că localitatea are rangul de comună.

Nicolae DRAGOMIR

PRIMARUL COMUNEI

În cadrul Asociației Comunelor din România, deține următoarele funcții:

1. MEMBRU în Consiliul Director al Filialei Județene Constanța a Asociației Comunelor din România

Date de contact: