FILIALA JUDEȚEANĂ CONSTANȚA
A ASOCIAȚIEI COMUNELOR DIN ROMÂNIA

Comuna Saraiu

Comună membră ACoR din 30.11.2004

Prin HCL nr. 32 din 30.11.2004 comuna Saraiua devenit membru al Asociației Comunelor din România

Descrierea comunei

Teritoriu vechi decând lumea, vatra comunei Saraiu prinde în istorie rădăcini trainice. Mărturie stau situ-rile arheologice ce discret dar, indiscutabil, salută lumina Soarelui din negura îndepărtată a vremurilor geto-dacilor.

Astfel pe teritoriul satului Dulgheru au fost descoperite aşezări rurale romane (vicus), în care timpurile au lăsat o stelă funerară de tip dunărean, cu chenar de iederă aparţinând unui locuitor trac înstărit (Atas Posei).

Localitatea Saraiu este situata in partea de nord a judetului Constanta, la distanta de 85 km fata de municipiul Constanta, resedinta administrativa a judetului, si la 17 km de orasul Harsova, port la Dunare.

Localitatea este traversata de Drumul National Tulcea - Harsova. Vecinatile comunei sunt: la nord - localitatea Rahmanu; la sud - localitatea Horia; la vest - orasul Harsova; la est - localitatea Vulturu

DESCRIEREA ŞI SEMNIFICAŢIILE
elementelor însumate ale stemei comunei Saraiu, județul Constanța

Descrierea stemei:
Potrivit anexei nr. 1.2, stema comunei Saraiu se compune dintr-un scut triunghiular cu marginile rotunjite, tăiat. În șef, în câmp roșu, se află trei flori ale soarelui, ușor întoarse spre stânga. În partea inferioară, în câmp albastru, se află bustul unui personaj feminin de argint, cu văl pe cap și o mantie peste veșmânt, ce poartă pe piept o cruce, având în mâna dreaptă o cruce, iar în cea stângă un pergament desfășurat. Scutul este timbrat de o coroană murală de argint cu un turn crenelat.

Semnificațiile elementelor însumate:
Cele trei flori ale soarelui reprezintă activitatea preponderentă a comunei Saraiu, cultivarea pământului, și indică numărul satelor componente ale localității. Bustul personajului feminin o simbolizează pe Sfânta Cuvioasă Parascheva, ocrotitoarea comunei, cinstită de toți locuitorii la data de 14 octombrie, ziua comunei Saraiu. Coroana murală cu un turn crenelat semnifică faptul că localitatea are rangul de comună.

Dorinela IRIMIA

PRIMARUL COMUNEI

Date de contact: