FILIALA JUDEȚEANĂ CONSTANȚA
A ASOCIAȚIEI COMUNELOR DIN ROMÂNIA

Comuna Siliștea

Comună membră ACoR din 25.10.2004

Prin HCL nr. 39 din 25.10.2004 comuna Siliștea a devenit membru al Asociației Comunelor din România

Descrierea comunei

Satul Siliștea este atestat documentar pentru prima dată în anul 1852, an în care aici s-au stabilit primii locuitori de origine turco-tătară, refugiați din Peninsula Crimeea, populație ce avea ca principală ocupație agricultura și comerțul cu cereale. După Războiul de Independență din 1877, o parte din turcii și tătarii stabiliți aici au plecat în Turcia, întorcându-se mai târziu.
Primii locuitori români au sosit în anul 1866 din Țara Bârsei și Vrancea. Ei se ocupau cu creșterea oilor, fiind atrași de pământurile mănoase, pajiștile întinse și bogatele resurse de apă. La început, coloniștii s-au instalat în bordeie, iar mai târziu și-au construit case din chirpici acoperite cu olană, după modelul turcesc. Majoritatea locuitorilor comunei nu învățau carte, condițiile culturale fiind exploatate la nivel minim.

Comuna Siliștea este situată în partea central-vestică a județului Constanța, la o distanță de 9 km de orașul Medgidia. Vecinii comunei sunt:

  • la nord, comuna Crucea,
  • in nord-est, comuna Târgușor,
  • la est, comuna Nicolae Bălcescu,
  • la sud, comuna Mircea Voda,
  • la vest, comuna Seimeni.

Comuna include satele Siliștea și Țepeș-Vodă.
Comuna Siliștea se află la o distanță de 45 de km de municipiul Constanța și între orașele Hârșova și Medgidia. Comuna Siliștea este străbătută în partea de N-E de șoseaua națională care face legătura între București și Constanța.
Distanțele de parcurs care prezintă interes pentru relațiile comunei sunt:

  • Constanța  57 km pe DN 2A și DN 22C;
  • Medgidia  19 km;
  • Cernavodă  12 km;

Comuna Siliștea beneficiază de o poziție avantajoasă, fiind situată în apropierea orașelor Medgidia și Cernavodă, în vecinătatea Dunării  la numai 6 km distanță, precum și în apropierea Canalului Dunăre  Marea Neagră.

Nu are o stemă aprobată prin H.G.

Mihai SOARE

PRIMARUL COMUNEI

În cadrul Asociației Comunelor din România, deține următoarele funcții:

1. SECRETARUL GENERAL al Consiliului Director al Filialei Județene Constanța a Asociației Comunelor din România

Date de contact: