FILIALA JUDEȚEANĂ CONSTANȚA
A ASOCIAȚIEI COMUNELOR DIN ROMÂNIA

Consiliul director

Mariana GÂJU
Președintele
Primarul comunei Cumpăna
Gheorghe MANTA
Președintele
Primarul comunei Chirnogeni
Cristian-Maricel CÎRJALIU
Prim-vicepreședintele
Primarul comunei Agigea
Iulian TUDORACHE
Vicepreședinte
Primarul comunei Crucea
Anica TUFĂ
Vicepreședinte
Primarul comunei Gârliciu
Mihai SOARE
Secretarul general
Primarul comunei Siliștea
Gabriela IACOBICI
Secretarul
Primarul comunei Grădina
Nicolae DRAGOMIR
Membru
Primarul comunei Ostrov
Stelian GHEORGHE
Membru
Primarul comunei Topraisar