FILIALA JUDEȚEANĂ CONSTANȚA
A ASOCIAȚIEI COMUNELOR DIN ROMÂNIA

Atelier de lucru ACoR – Județul Constanța, proiect SIPOCA 750

Joi, 27.05.2021 a avut loc Atelierul de lucru organizat în cadrul proiectului „Consolidarea cooperării dintre Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației și structurile asociative ale autorităților administrației publice locale”, SIPOCA 750, proiect ce are ca scop dezvoltarea și implementarea mecanismelor de coordonare, cooperare și consultare între MDLPA și structurile asociative ale autorităților administrației publice locale.

Discuțiile s-au concentrat pe felul în care poate fi îmbunătăți procesul de consultare legislativă și comunicare în cadrul Asociației.

Doamna Mariana Gâju, prim-vicepreședinte A.Co.R. și primar al comunei Cumpăna, a evidențiat importanța și utilitatea acestui proiect: „Reprezentăm administrația publică locală, având primul contact cu beneficiarii finali a întregii legislații emise în România. De aceea, înființarea acestei platforme de consultare legislativă a membrilor A.Co.R. vine să facă cunoscute toate problemele pe care le avem și le resimțim la nivelul UAT-urilor. De asemenea, vreau să vă fac cunoscut faptul că în parteneriat cu A.Co.R. există inițiativa de înființare a Monitorului Oficial Local în care să se publice toate măsurile și modificările legislative care intervin la nivel local de la oră la oră. Însă este necesar cs aceste MOL-uri de la nivelul celor 2863 de UAT-uri de comune să aibă o legătură directă cu o structură identică înființată în cadrul ministerului pentru o comunicare în timp real.”

În cadrul acestui proiect A.Co.R. analizează procesul intern de consultare legislativă și comunicare, dar și instrumentele de consultare legislativă și comunicare existente; identifică modalități de îmbunătățire a procesului intern de consultare legislativă pe baza nevoilor și a problemelor din teritoriu, și identifică soluții de îmbunătățire a dialogului, având ca grup țintă reprezentanţi ai comunelor membre ale A.Co.R. și reprezentanți ai corpurilor profesionale ale ACoR: secretari generali, auditori publici interni. 

Chestionarul cu privire la identificarea situației actuale privind procesul de consultare legislativă și comunicare de la nivelul A.Co.R. se poate completa AICI.