FILIALA JUDEȚEANĂ CONSTANȚA
A ASOCIAȚIEI COMUNELOR DIN ROMÂNIA

Întâlnire la Camera de Conturi Constanța

Vineri, 3 februarie 2023, începând cu ora 10:00, la invitația domnului Ioan Bobe, director general al Camerei de Conturi Constanța, membrii Filialei Județene Constanța a Asociației Comunelor din România, s-au reunit într-o ședință de lucru la sediul Camerei de Conturi, în vederea discutării problemelor administrației publice locale constănțene.

     În cadrul ședinței, alături de consiliul director al filialei, au luat parte primari și viceprimari ai comunelor județului Constanța, auditorii Serviciului de Audit Public Intern al Filialei Județene Constanța, alături de inspectori ai camerei de conturi.

     În cadrul ședinței au fost prezentate situațiile misiunilor de audit financiar-contabil efectuate pe parcursul anului 2022 și a misiunilor de audit financiar-contabil propuse a se realiza pe parcursul anului 2023. De asemenea, la cererea domnului director a fost prezentată și depusă situația investițiilor aferente fiecărei comune membre AcoR Constanța, respectiv investiții în curs de implementare, precum și investiții declarate eligibile și pentru care au fost semnate contractele de finanțare.

     Prin participarea la această întâlnire, primarii au avut ocazia să discute concret problemele cu care se confruntă, primind astfel îndrumare din partea oficialilor camerei de conturi, fiind ridicate și propuneri de modificări legislative.