FILIALA JUDEȚEANĂ CONSTANȚA
A ASOCIAȚIEI COMUNELOR DIN ROMÂNIA

Lansare Raport CNASR & UNICEF: „Recensământul forței de muncă din serviciile sociale”

     Astăzi, 27 iunie 2023, la sediul CNASR din București, a avut loc evenimentul de lansare a Raportului „Recensământul forței de muncă din serviciile sociale”, realizat de Colegiul Național al Asistenților Sociali din România (CNASR), cu sprijinul UNICEF și prin intermediul Metro Media Transilvania. 

     Rezultatul raportului, are la bază o analiză realizată între lunile aprilie și octombrie 2022, perioadă în care au fost verificate 3200 de Unități administrativ teritoriale ale României, constatându-se că din 2187 de localități, doar în 1156 localități există asistenți sociali. Dintre aceștia, doar 35% lucrează în mediul rural, restul de 65% în cel urban. De asemenea, s-a constatat o recrutare slabă a debutanților în domeniul asistenței sociale, o tendință de îmbătrânire a angajaților din asistența socială și bineînțeles o distribuție inegală a asistenților sociali în România.

     În cadrul evenimentului, doamna Anna Riatti, reprezentant UNICEF în România, a prezentat propunerea de încheiere a unui parteneriat între CNASR și UNICEF, pentru implementarea proiectului “Forța de muncă din serviciile sociale care sprijină extinderea pachetului minim de servicii pentru copii”.

     Primarul Mariana Gâju, în calitate de prim-vicepreședinte al Asociației Comunelor din România, reprezentând cele 2862 de comune ale României, a solicitat în intervenția sa, promovarea mult mai intensă a profesiei de asistent social, cât și deblocarea posturilor de asistent social pentru a se putea susține concursuri în vederea angajării. În același timp, aceasta a propus ca proiectul prezentat de UNICEF în cadrul întâlnirii de astăzi, să aibă ca partener și Asociația Comunelor din România, deoarece există posibilitatea unei investiții în valoare de 800 de milioane de euro, pentru dezvoltarea asistenței sociale din mediul rural. De asemenea, aceasta a solicitat înființarea la nivelul fiecărui județ, a unei structuri a Colegiului Național al Asistenților Sociali, care să poată să colaboreze permanent cu Filialele Județene ale ACoR, astfel ar permite efectuarea de întâlniri ori de câte ori este nevoie. 

     La eveniment au fost prezenți și reprezentanți ai Ministerului Muncii și Solidarității Sociale, Ministerului Familiei, tineretului și egalității de șanse, cât și reprezentanți ai Mediului Universitar din România.

     Doamna Mariana Gâju a amintit  reprezentanților Ministerului Muncii, solicitarea adresată și în prezența domnului Ministru Marius-Constantin Budăi, aceea “ca în momentul în care se transmit pe umerii administrației publice locale sarcini în domeniul asistenței sociale, să se aloce și fonduri pentru realizarea acestora. Totodată să efectueze în regim de urgență organizarea de cursuri de scurtă durată și la distanță (online) pentru personalul angajat în cadrul primăriilor, personal care îndeplinește funcții de asistență socială, dar care nu are cursuri teoretice, ci doar practică și experiență dobândită la locul de muncă. Resursa umană este cea mai importantă în domeniul asistenței sociale! Așa putem implementa servicii comunitare integrate la nivelul comunităților!”

     Și problema salarizării asistenților sociali a fost atinsă, aceasta a propus ca salarizarea să fie efectuată în conformitate cu studiile, iar acestora să le fie adăugate sporuri de periculozitate, având în vedere categoriile de persoane cu care relaționează un asistent social; astfel ar crește atractivitatea participării la concursurile de angajare în domeniul asistenței sociale.

     În același timp, doamna primar a propus Facultăților de Asistență Socială, ca practică studenților să se realizeze și în comunele României. În încheiere, aceasta a sugerat ca din organizațiile non-guvernamentale care vor lua parte la aceasta campanie, să facă parte și FICE România.