FILIALA JUDEȚEANĂ CONSTANȚA
A ASOCIAȚIEI COMUNELOR DIN ROMÂNIA

Conferința finală a proiectului „Îmbunătățirea accesului și a calității serviciilor pentru cetățeni – o administrație publică transparentă și responsabilă”

În perioada 19-21 septembrie 2023, la Sibiu, are loc Conferința Finală a Proiectului „Îmbunătățirea Accesului și Calității Serviciilor pentru Cetățeni – O Administrație Publică Transparentă și Responsabilă, cu participarea Asociației Comunelor din România – ACoR, Asociației Autorităților Locale și Regionale din Norvegia – KS și Asociației Municipiilor din România – AMR.

 Asociația Comunelor din România a implementat proiectul „Îmbunătățirea accesului și a calității serviciilor pentru cetățeni – o administrație publică transparentă și responsabilă” beneficiind de un grant oferit de Norvegia prin Granturile Norvegiene, în cadrul Programului Dezvoltare locală, care a început în luna februarie 2020, valoarea proiectului fiind de 3.277.088,00 Euro.

Proiectul a vizat creșterea gradului de conștientizare a reprezentanților autorităților locale cu privire la aspectele care țin de integritate, transparență decizională, incompatibilități și conflict de interese.

Conferința are ca scop principal prezentarea rezultatelor proiectului, a impactului produs până în acest moment, a experiențelor și studiilor de caz din Norvegia, precum și a posibilităților de colaborare în vederea continuării activităților proiectului.

„De la începutul proiectului, o serie de aleși locali, funcționari publici, reprezentanți ai serviciului de audit public intern, au avut posibilitatea de a fi instruiți și a participa la schimburi de experiență în Norvegia, prin care s-a putut observa cum își desfășoară activitatea administrația publică locală la Oslo, ori în localitățile limitrofe ale capitalei Norvegiei. Este de apreciat deschiderea pe care o are Asociația Autorităților Locale și Regionale din Norvegia – KS, pentru România. Cu această ocazie dorim să mulțumim că ne încurajați să luptăm pentru aplicarea principiilor și a ne feri de riscurile incompatibilității, a conflictului de interese, de conștientizare a muncii concrete respectând transparența decizională. Țelul implementării acestui proiect de guvernare la nivel național și regional a fost acela de a avea încrederea și puterea de a solicita și scrie noi politici publice, care să creeze cadrul propice de lansare și modificare legislativă în țara noastră, modificări legislative care să vină în beneficiul și sprijinul Asociației Comunelor din România, care în ultima perioadă duce o luptă deschisă cu administrația publică centrală, cu privire la subiectul reorganizării teritoriale, prin care se dorește desființarea comunelor cu un număr mai mic de 5000 de locuitori. Trebuie să luptăm să ne păstrăm identitatea națională, să ne păstrăm statutul de comună pe care îl avem, l-am păstrat și l-am preluat de la înaintașii noștri. Prin aceste proiecte și programe avem posibilitatea de a vedea și învăța cum lucrează și procedează alte țări cu tradiție în astfel de situații.”, a transmis doamna Mariana Gâju, prim-vicepreședinte al ACoR și primar al comunei Cumpăna, județul Constanța, în discursul său.

Puteți urmări deschiderea conferinței accesând acest link: https://fb.watch/namEv49zYY/

DESPRE PROIECT:

Scopul proiectului

Scopul principal al acestei inițiative are în vedere consolidarea capacității administrației publice locale din România care se confruntă cu patru probleme:

 • transparență scăzută în timpul procesului de luare a deciziilor,
 • gestionarea deficitară a resurselor umane din administrație,
 • birocrație excesivă și capacitatea redusă de a furniza servicii publice.

Pornind de la aceste puncte slabe ale administrației publice locale din România, proiectul urmărește creșterea responsabilității autorităților locale, transparența decizională și asimilarea unor informații esențiale cu privire la legislația din domeniile incompatibilității și conflictului de interese.

Au fost organizate la nivel național sesiuni de instruire și consultanță pentru reprezentanții autorităților locale, a fost creat un centru de informare on-line (www.e-tic.ro), care furnizeaza informații actualizate despre legislația în domeniul conflictelor de interese, integritate, transparență decizională și incompatibilități, iar totodată vor fi dezvoltate ghiduri de bune practici.

Inițiativa a acționat pe patru domenii:

 1. TRANSPARENȚĂ DECIZIONALĂ, la nivel local, prin procese de consultare a cetățenilor în privința măsurilor luate de administrația publică locală care îi afectează în mod direct, dar și o mai mare participare a cetățenilor la viața comunității prin asimilarea unor concepte de bază ale culturii civice.

 1. ETICĂ ORGANIZAȚIONALĂ, asumată de factorii de decizie din instituțiile administrației publice locale prin exemple de bună practică din spațiul European (Norvegia);

III. INCOMPATIBILITATE, de la concept legislativ la felul în care trebuie să aplicăm normele legislative în așa fel încât aleșii locali și funcționarii publici să nu mai fie subiecții unor astfel de anchete.

 1. CONFLICT DE INTERESE, noțiuni legislative explicate având în vedere mai ales evitarea din timp a unor astfel de situații prin identificarea precoce a riscurilor ce pot apărea în activitatea curentă a primăriilor.

O activitate foarte importantă a acestui proiect a fost constituirea unei grupe de 138 de persoane resursă – aleși locali, funcționari publici, personal contractual, reprezentanți ai structurilor executive ale filialelor județene, reprezentând comunele (90 persoane) și municipiile (48 persoane) din România.

În ceea ce privește reprezentanții comunelor, metodologia de selecție a acestui grup țintă este următoarea:

 • Etapa I: Nominalizarea de către ACoR și filialele județene ale ACoR a 90 de persoane reprezentând comunele din România și filialele județene ale ACoR;
 • Etapa a II-a: Cele 90 de persoană resursă nominalizate au participat la o serie de 4 instruiri planificate pentru perioada iulie-septembrie 2020,
 • Etapa a III-a: În urma acestor evenimente, 40 de participanți au fost selectați în funcție de implicarea în activitățile sesiunilor de instruire, de către formatori și un expert special angajat, pentru a participa la o serie de vizite de studii în Norvegia, planificate pentru perioada septembrie – decembrie 2020;
 • Etapa a IV-a: Dintre aceste 40 de persoane, în funcție de implicarea în activitățile vizitelor de studii, vor fi selectate 14 persoane care vor participa la 2 ateliere de formare de formatori, în perioada decembrie 2020 – ianuarie 2021.

 • Instruire cu tema: Etica și transparența în administrația publică locală, incompatibilitățile și conflictul de interese.

Obiectivele instruirii:

 • Dobândirea de cunoștinţe specifice cu privire la etică, transparență, incompatibilități, conflict de interese;
 • Dezvoltarea capacităţii de a înţelege importanţa evitării încălcării normelor de etică, transparență, incompatibilități și conflictul de interese;
 • Descrierea şi clarificarea conceptelor cheie;
 • Prezentarea şi analiza cadrului normativ cu privire la etică, transparență, incompatibilități, conflict de interese;
 • Cunoaşterea şi înţelegerea importanţei respectării normelor de etică, transparență, incompatibilități, conflict de interese;
 • Oferirea de date relevante despre grupurile vulnerabile din domeniile abordate;
 • Oferirea de studii de caz utile care pot contribui la adoptarea de măsuri practice privind etică, transparență, incompatibilități, conflict de interese;
 • Furnizarea de informatii și cunoştinţe care să contribuie la formarea de competențe necesare pentru identificarea problemelor în ceea ce priveşte etica, transparența, incompatibilitățile, conflictul de interese.
 • Participanții au dobândit informații cu privire la situația din Norvegia în ceea ce privește etica și transparența în administrația publică locală, incompatibilitățile și conflictul de interese;

Comuna Cumpăna a fost implicata în activitatea proiectului, prin organizarea sesiunii de

formare pilot nr. 8 – „Interacțiune și colaborare între Consiliul local, aparatul de specialitate al primarului, servicii de specialitate la nivelul comunei Cumpăna, județul Constanța”.

          La aceasta sesiune a participat un număr de 27 de persoane: funcționari publici, personal contractual și consilieri locali.

Rezultate :

 • Numărul funcționarilor publici, care fac obiectul unor investigații demarate de Agenția

Națională de Integritate, s-a redus, odată cu implementarea proiectului. Exista o scădere a cazurilor de incompatibilitate / conflict de interese dintre funcționarii locali și / sau publici din primăriile comunale cu minim 6% la nivel național.

În România, există un număr semnificativ de decizii ale Agenției Naționale de Integritate – ANI – pentru funcționarii locali, cu privire la incompatibilități și conflicte de interese. Conform statisticilor doar pentru anul 2016, 682 de oficiali au fost considerați definitiv ca fiind incompatibili, din care 451 sunt aleși locali – 216 consilieri locali, 82 viceprimari și 72 de primari – și 121 funcționari publici. De asemenea, la 31 decembrie 2017, ANI au finalizat un număr de 84 de cazuri de conflict de interese și 157 de cazuri de incompatibilități, în timp ce inspectorii instituției lucrau în continuare la 1352 cazuri de conflict de interese și alte 1408 cazuri de incompatibilități (date generale din Raportul constatărilor elaborate de Deloitte în aprilie 2018).

 • Îmbunătățirea legislației care guvernează cele patru domenii ale proiectului: integritate, conflict de interese, transparență decizională și etică organizațională
 • Un interes crescut al cetățenilor față de viața comunității, prin asimilarea unor concepte de bază ale culturii civice
 • Un instrument de informare – centrului e- TIC (inclusiv Helpdesk, sistem de avertizare în timp real, ghiduri, materiale de instruire, facilități de instruire și 20 de formatori în cele patru domenii – etică, transparență, incompatibilități și conflict de interese)
 • O mai bună capacitate a ACoR și AMR de a difuza informații membrilor cu privire la măsurile necesare a fi luate pentru a evita incompatibilitățile și conflictele de interese, folosind centrul de informații și sistemul de avertizare.
 • O mai bună capacitate pentru ACoR de a transfera cunoștințele către CALM, în Moldova.
 • Intenția ACoR și AMR de a elabora și promova schimbări de politici publice în vederea îmbunătățirii cadrului legislativ în domeniile integritate și transparență decizională.