FILIALA JUDEȚEANĂ CONSTANȚA
A ASOCIAȚIEI COMUNELOR DIN ROMÂNIA

Comuna Agigea

Comună membră ACoR din 15.10.1998

Prin HCL nr. 22 din 15.10.1998 comuna Agigea a devenit membru al Asociației Comunelor din România

Descrierea comunei

La sfârșitul secolului al XIX-lea, comuna nu exista, satele ei intrând în componența comunei Techirghiol din plasa Constanța a județului Constanța. În 1925, anuarul Socec consemnează satele Agigea și Lazmahale în comuna Hasiduluc.
După al Doilea Război Mondial, satele Agigea și Lazu au format comuna Agigea, o suburbie a Constanței, dar în 1968 au redevenit sate componente ale Techirghiolului, oraș ce aparținea municipiului Constanța. Comuna Agigea a fost înființată drept comună de sine stătătoare în cadrul județului Constanța în 1989.

Comuna Agigea este situată în extremitatea sud-estică a României, învecinându-se la nord cu municipiul Constanța, la sud cu orașul Eforie, iar la est cu Marea Neagră. Suprafața cuprinsă între aceste limite administrative este de 4.528 ha. În comună se termină autostrada A4, care ocolește Constanța pe la vest, ea descărcând traficul chiar lângă satul Lazu în șoseaua națională DN39, care leagă Constanța de Mangalia și mai departe spre Balcic (Bulgaria). La Agigea, din această șosea se ramifică șoseaua națională DN38 care duce spre sud-vest la Negru Vodă și mai departe în Bulgaria spre Dobrici.

DESCRIEREA ŞI SEMNIFICAŢIILE
elementelor însumate ale stemei comunei Agigea, județul Constanța

Descrierea stemei:
Potrivit anexei nr. 1, stema comunei Agigea se compune dintr-un scut triunghiular cu marginile rotunjite. În câmp albastru se afla un soare de aur, un pod de argint suspendat pe cabluri, iar în vârful scutului se află valuri de argint. Scutul este trimbrat de o coroană murală de argint cu un turn crenelat.

Semnificațiile elementelor însumate:
Soarele este simbol al prosperității, curajului și al demnității locuitorilor. Podul semnifică construcția care traversează Canalul Dunăre-Marea Neagră. Valurile de argint simbolizează capătul dinspre litoral al Canalului Dunăre-Marea Neagră, precum și deschiderea acestuia la mare. Coroana murală cu un turn crenelat semnifică faptul că localitatea are rangul de comună.

Mihai SOARE

PRIMARUL COMUNEI

În cadrul Asociației Comunelor din România, deține următoarele funcții:

1. PRIM-VICEPREȘEDINTELE Consiliului Director al Filialei Județene Constanța a Asociației Comunelor din România

Date de contact: