FILIALA JUDEȚEANĂ CONSTANȚA
A ASOCIAȚIEI COMUNELOR DIN ROMÂNIA

Comuna Bărăganu

Comună membră ACoR din 09.09.2004

Prin HCL nr. 50 din 09.09.2004 comuna Bărăganu a devenit membru al Asociației Comunelor din România

Descrierea comunei

Satul Bărăganu este atestat în jurul anului 1877 sub denumirea de Osmanfaca, iar satul Lanurile sub denumirea Ghiaur-Suiuciuk (conform unei atestări din 1915). După 1926 cele două sate încep să fie menționate în documente cu denumirile actuale: Bărăganu și Lanurile, nume ce se păstrează și în prezent.

Comuna Bărăganu este situată în partea de SE a județului Constanța la o distanță de 40 km de aceasta. Se învecinează la sud cu Comuna Mereni și Topraisar, la nord cu Orașul Murfatlar și Comuna Ciocârlia, la est cu Comuna Topraisar, Canalul Dunăre-Marea Neagră și orașul Agigea, iar la vest cu Comuna Cobadin.

Ca structură administrativ – teritorială, Comuna Bărăganu are în componența 2 sate: Bărăganu și Lanurile, care se află la o distanță de 4 km de satul de reședință.

Nu are o stemă aprobată prin H.G.

Magdalena NEAGUE

PRIMARUL COMUNEI

Date de contact:

 Website: primariabaraganu.ro
 E-mail: primariabaraganu@yahoo.com
 Telefon: +40 241 859 252