FILIALA JUDEȚEANĂ CONSTANȚA
A ASOCIAȚIEI COMUNELOR DIN ROMÂNIA

Comuna Castelu

Comună membră ACoR din 15.09.2006

Prin HCL nr. 45 din 15.09.2006 comuna Castelu a devenit membru al Asociației Comunelor din România

Descrierea comunei

Istoria comunei se încadrează în istoria provinciei dobrogene din care face parte. Descoperirile arheologice de pe teritoriul comunei, dovedesc existența unei civilizații înainte de secolul al II-lea i.H. De asemenea statuile române descoperite în satul Nisipari arată continuitatea populației băștinașe în această zonă. Perioada feudalismului timpuriu este cunoscut, de asemenea, pe teritoriul comunei Castelu prin descoperirea intâmplatoare în anul 1957, în incinta SMA Castelu, a cimitirului feudal timpuriu, care atestă extinderea unei așezări omenești între secolele al IX-lea și al X-lea în această zonă. Din cele menționate se desprinde faptul că actualele așezări componente comunei s-au format pe locul unor vetre preexistente, dovedindu-se, astfel, continuitatea populării acestei regiuni.

Comuna Castelu este situată în centrul județului Constanța, la o distanță de 30 km de  municipiul Constanța și 6 m de municipiul Medgidia. Din punct de vedere geografic, teritoriul comunei se încadrează în marea unitate geomorfologică și structurală a Dobrogei de Sud. Comuna este delimitată teritorial astfel: NE – comuna Mihail Kogălniceanu, SV – municipiul Medgidia, SE – comuna Poarta-Albă, S – Canalul Dunăre-Marea Neagră. Legătura cu alte localități se face pe DN 22C, precum și pe calea ferată București-Constanța, pe raza comunei existând două stații C.F.R. – pentru călători, respectiv Halta Castelu și Halta Dorobanțu, care deservește locuitorii satului Nisipari. Teritoriul comunei face parte din versantul nordic al bazinului hidrografic al Văii Carasu. Comuna este situată în zona unui climat de stepă uscată, cu temperaturi medii anuale de 11.50, media anuală a precipitațiilor este de 383 ml, mult sub media țării de 550 ml, iar perioadele de secetă au o frecvenâă și durată mare. Vegetația este tipic de stepă, cu paduri de salcâmi, specii semi-lemnoase de măces și o vegetație ierboasă de pajiști în care domină golomățul, obriga, coliliu.

DESCRIEREA ŞI SEMNIFICAŢIILE
elementelor însumate ale stemei comunei Castelu, județul Constanța

Descrierea stemei:
Potrivit anexei nr. 1.1, stema comunei Castelu se compune dintr-un scut triunghiular cu marginile rotunjite, tăiat de un brâu undat de argint. În câmp superior, pe fond verde, se află un castel de argint, văzut din față. Câmpul inferior, pe fond albastru, este încărcat cu o plantă de floarea-soarelui, flancată de două spice de grâu, care se întretaie în partea inferioară, toate de aur. Scutul este timbrat de o coroană murală de argint cu un turn crenelat.

Semnificațiile elementelor însumate:
Castelul dă denumirea localității. Brâul undat reprezintă Canalul Dunăre-Marea Neagră, care mărginește localitatea în partea de sud. Florea-soarelui și spicele de grâu simbolizează ocupația principală a locuitorilor, agricultura. Coroana murală cu un turn crenelat semnifică faptul că localitatea are rangul de comună.
(Stema a fost publicată în Monitorul Oficial nr. 613 din 02 octombrie 2013).

Nicolae ANGHEL

PRIMARUL COMUNEI

Date de contact:

 Website: primariacomuneicastelu.ro
 E-mail: registratura@primariacomuneicastelu.ro
 Telefon: +40 241 811 831