FILIALA JUDEȚEANĂ CONSTANȚA
A ASOCIAȚIEI COMUNELOR DIN ROMÂNIA

Comuna Cuza Vodă

Comună membră ACoR din 02.09.2004

Prin HCL nr. 21 din 02.09.2004 comuna Cuza Vodă a devenit membru al Asociației Comunelor din România

Descrierea comunei

Cuza Vodă este o comună în județul ConstanțaDobrogeaRomânia, formată numai din satul de reședință cu același nume.

DESCRIEREA ŞI SEMNIFICAŢIILE
elementelor însumate ale stemei comunei Cuza Vodă, județul Constanța

Descrierea stemei:
Stema comunei Cuza Vodă se compune dintr-un scut triunghiular verde cu marginile rotunjite, încărcat cu bustul unui personaj bărbătesc cu cioc și mustață, întors 1/2 spre dreapta, îmbrăcat cu o tunică cu epoleți pe umeri, peste umărul drept având o eșarfă. Tunica are în partea stângă a pieptului fileturi în trei nasturi și patru decorații militare, totul de argint. Scutul este timbrat de o coroană murală de argint cu un turn crenelat.

Semnificațiile elementelor însumate:
Semnificațiile elementelor însumate: Bustul reprezintă imaginea lui Alexandru Ioan Cuza și face trimitere la denumirea comunei. Coroana murală cu un turn crenelat semnifică faptul că localitatea are rangul de comună.
(Stema a fost publicată în Monitorul Oficial nr. 369 din 13 mai 2019).

Viorel DULGHERU

PRIMARUL COMUNEI

Date de contact:

 Website: primariacuzavodact.ro
 E-mail: primariacuzavoda@gmail.com
 Telefon: +40 241 818 176