FILIALA JUDEȚEANĂ CONSTANȚA
A ASOCIAȚIEI COMUNELOR DIN ROMÂNIA

Comuna Limanu

Comună membră ACoR din 10.06.2020

Prin HCL nr. 68 din 10.06.2020 comuna Limanu a devenit membru al Asociației Comunelor din România

Descrierea comunei

Limanu este o comună în județul Constanța, Dobrogea, România, formată din satele 2 Mai, Hagieni, Limanu (reședința) și Vama Veche. Comuna este situată la extremitatea sud-estică a județului Constanța și se învecinează la sud cu Bulgaria, la vest cu comuna Albești, la nord cu comuna Pecineaga și cu orașul Mangalia, iar la est cu Marea Neagră. Sub aspect etnic, la Recensământul populației din 2002 comuna era alcătuită din 4180 români, 297 lipoveni, 186 tătari, 59 țigani, 13 maghiari și 8 turci. Sub aspect confesional, populația se compunea din 4.235 ortodocși, 261 ortodocși de rit vechi, 195 musulmani, 22 baptiști, 13 penticostali și 12 romano-catolici.

Limanu (fosta denumire: Caracicula) este o comună în judeţul Constanţa, regiunea Dobrogea. Comuna este situată in extremitatea Sud-Estică a judeţului Constanţa şi se învecinează la Sud cu Bulgaria, la Vest cu comuna Albeşti, la Nord cu comuna Pecineaga şi cu oraşul Mangalia, iar la Est cu Marea Neagră. Are în componenţă localităţile: 2 Mai (Doua Mai), Hagieni (Hagilar), Limanu (reşedinţă de comună), Vama Veche (Ilanlac). Sub aspect etnic, comuna este alcătuită din români - majoritari, 297 lipoveni, 186 tătari, 59 ţigani/romi, 13 unguri şi 8 turci. Sub aspect confesional, populaţia se compune din ortodocşi, 261 ortodocsi şi de rit vechi, 195 musulmani, 22 baptişti, 13 penticostali şi 12 romano-catolici.

Nu are o stemă aprobată prin H.G.

Gheorghe-Daniel GEORGESCU

PRIMARUL COMUNEI

Date de contact:

 Website: www.primarialimanu.ro
 E-mail: registratura@primarialimanu.ro
 Telefon: +40 241 836 388