FILIALA JUDEȚEANĂ CONSTANȚA
A ASOCIAȚIEI COMUNELOR DIN ROMÂNIA

Comuna Saligny

Comună membră ACoR din 28.10.2004

Prin HCL nr. 38 din 28.10.2004 comuna Saligny a devenit membru al Asociației Comunelor din România

Descrierea comunei

Între anii 1968-2004 satele Saligny, Făclia, Ștefan cel Mare erau arondate comunei Mircea Vodă, dar la dorința cetățenilor celor trei sate de a fi administrate mai eficient, se face împărțirea administrativ-teritorială și se înființează COMUNA SALIGNY . În iunie 2004 este ales primar Gabriel TĂTULESCU, viceprimar Ion BEIU și 11 consilieri locali.
O scurtă prezentare monografică a fiecărui sat este edificatoare pentru evoluția administrativă, comună a celor trei localități și îndreptățesc dorința localnicilor.
Deoarece oferă condiții prielnice de viață, Dobrogea a fost locuită din cele mai vechi timpuri.
Geții dobrogeni sunt cei mai vechi locuitori ai zonei. Ei erau dominate și influențați de grecii din colonii. În timpul cuceririi romane ei se amestecă cu sustia și formează populația daco-romană de la care au rămas numeroase vestigii materiale și spirituale.

Comuna Saligny este situată în partea de vest a județului Constanța. Cuprinde 3 sate: Făclia, Saligny (reședința), Ștefan cel Mare.
Comuna este situată în partea de sud a Podișului Dobrogei, în vestul județului Constanța, în subunitatea Valea Carasu, cu o altitudine de până la 50 m.
Valea Carasu este un culoar ce se întindea de-a lungul Canalului Dunăre-Marea Neagră de astăzi. De altfel, de-a lungul acestei formațiuni geografice s-a realizat cea mai mare parte a canalului (porțiunea Cernavodă - Basarabi) care delimitează în dreptul comunei Saligny podișurile nordice de cele sudice de pe teritoriul județului Constanța.

DESCRIEREA ŞI SEMNIFICAŢIILE
elementelor însumate ale stemei comunei  Saligny, județul Constanța

Descrierea stemei:
Potrivit anexei nr. 1.1, stema comunei Saligny se compune dintr-un scut triunghiular cu marginile rotunjite, scartelat în săritoare, de aur. În cartierul 1 și 4, în câmp albastru, se află câte o elice eoliană de argint. În cartierul 2 și 3, în câmp roșu, se află câte un echer cu compas de aur. Scutul este timbrat de o coroană murală de argint cu un turn crenelat.

Semnificațiile elementelor însumate:
Elicele eoliene reprezintă parcul eolian din localitate. Echerul și compasul amintesc de inginerul constructor Anghel Saligny, de la numele căruia provine denumirea localității. Coroana murală cu un turn crenelat semnifică faptul că localitatea are rangul de comună.

Ion BEIU

PRIMARUL COMUNEI

Date de contact:

 Website: primariasaligny.ro
 E-mail: comunasaligny@primariasaligny.ro
 Telefon: +40 371 111 743