FILIALA JUDEȚEANĂ CONSTANȚA
A ASOCIAȚIEI COMUNELOR DIN ROMÂNIA

Comuna Târgușor

Comună membră ACoR din 31.07.1998

Prin HCL nr. 12 din 31.07.1998 comuna Târgușor a devenit membru al Asociației Comunelor din România

Descrierea comunei

DESCRIEREA ŞI SEMNIFICAŢIILE
elementelor însumate ale stemei comunei Târgușor, județul Constanța

Descrierea stemei:
Potrivit anexei nr. 1, stema comunei Târgușor se compune dintr-un scut triunghiular cu marginile rotunjite. În câmp albastru se află un chevron de argint, însoțit la dreapta de o cunună din cinci spice de grâu de aur, iar la stânga de un cap de berbec de aur. În talpa chevronului se află o balanță de argint. Scutul este timbrat de o coroană murală de argint cu un turn crenelat.

Semnificațiile elementelor însumate:
Cununa din spice de grâu și capul de berbec fac referire la ocupația de bază a locuitorilor, agricultura și creșterea animalelor. Talerul face referire la numele localității Târgușor. Coroana murală cu un turn crenelat semnifică faptul că localitatea are rangul de comună.(Stema a fost publicată în Monitorul Oficial nr. 613 din 02 octombrie 2013).

Mădălina NEGRU

PRIMARUL COMUNEI

Date de contact:

 Website: primariatirgusor.ro
 E-mail: primaria@primariatirgusor.ro
 Telefon: +40 241 874 577